75. roj světlušek Derwen

Členské příspěvky

ČLenské příspěvky vybíráme v hotovosti či bezhotovostně, přičemž bezhotovostní platbu jednoznačně preferujeme. Členské příspěvky jsou měsíční platbou ve výši 150 Kč. Platba za každý měsíc je splatná vždy do 10. dne měsíce na který je placena. Více plateb je možné libovolně spojit do jedná a zaplatit najednou. Splatnost spojené platby je poté stejná jako splatnost první ze spojených plateb. Platby posílejte na náš transparentní účet číslo 2 200 145 000 / 2010 vedený u FIO banky a použijte variabilní symbol uvedený na platby.derwen.info.

Pro sledování plateb členských příspěvků používáme on-line systém platby.derwen.info ve kterém vidíte, zda jsme Vaši platbu již obrdželi či nikoliv.

www.platby.derwen.info