75. roj světlušek Derwen

Docházka světlušek

Sledovat docházku členů oddílu na jednotlivé akce je pro zajištění činnosti oddílu zcela zásadní. Vedoucí musí vědět jaké děti se oddílové činnosti účastní a jaké nikoliv. V ideálním případě by měl i vědět, proč se n+kteří členové činnosti neúčastní. Zároveň již před akcí musí vedoucí přesně vědět, koho na akci očekávat a kdo se nezúčastní. Jedině tak dokáže nejen vhodně naplánovat a přizpůsobit plánovaný program akce individuálním potřebám každého z účastníků, ale také dokáže zajistit jízdenky na vlak či autobus, dostatek potravin a dalších potřeb a, u vícedenních akcí, také vhodné místo pro přenocování.

Co z toho plyne pro rodiče? Prosíme, předem své děti hlaste i omlouvejte na veškeré naše akce a, nečiní-li Vám to značné potíže, uveďte vždy i důvod nepřítomnosti Vašeho dítěte. Nahlásit účast i neúčast lze kterémukoliv vedoucímu. Čím dříve nahlášení provedete tím lépe. Pokud nakonec bude něco jinak, opět se ozvěte a opravte. Za spolupráci Vám mnohokráte děkujeme.

Pro sledování docházky členů používáme on-line systém dochazka.derwen.info ve kterém vidíte, kterých akcí se Vaše dítě zúčastnilo a kterých nikoliv.

www.dochazka.derwen.info