Docházka

Pro správu a sledování docházky našich členů používáme systém umístěný na internetové adrese dochazka.derwen.info. Níže lze nalézt funkčně omezený rychlý výpis z tohoto docházkového systému.

Docházka skupiny světlušky 16/17

Za účast na akcích dostávají světlušky oddílové peníze - Derweny (!D). Za každý den akce, kterého se zúčastní, mají nárok na 10!D. Naopak pokud se některé akce nezúčastní a z účasti se neomluví, tak musejí zaplatit pokutu ve výši 10!D za každý den takové akce. Jakmile je pokuta uhrazena, je stav "neúčast" (-) v tomto systému změněn na "omluva" (O).

 A
d
é
l
k
a
A
n
e
t
k
a
A
n
i
č
k
a
B
a
b
o
č
k
a
B
a
m
b
u
l
k
a
B
l
e
c
h
a
B
o
d
l
á
k
H
o
u
s
e
n
k
a
J
u
l
č
a
K
a
č
k
a
K
o
m
e
t
a
L
e
p
i
d
l
o
L
i
l
i
a
n
a
L
u
c
k
a
M
a
r
k
é
t
k
a
M
e
l
u
z
í
n
a
M
o
n
č
a
N
i
k
č
a
O
t
a
z
n
í
k
S
m
a
j
l
í
k
T
k
a
n
i
č
k
a
U
h
l
í
k
Ž
e
l
v
i
č
k
a
Z
o
m
b
í
k
oddílovka////////////////
oddílovka//////O//////////O/
Tajemství cukrovaru/////OOO/O//O//OOO/
skautský den/////OOO/O//O//OO//
oddílovka///////////O////OO/
oddílovka/////////////Š/////O/
Zahajovací výpravaO/OO/OOO//ŠOO/////OO/
oddílovka////O//////O/O////////
oddílovka////Š/O/////////////O/
Indiánská ligaOO//Š/OOO///O////Š/O//
Za zvířátky (dobrovolná)OO//ŠO/OO///OO/O/Š/OOO
oddílovka///ŠŠ//O////O////Š/O//
VýpravaOOOOŠO/O////OOO//Š/OO/
oddílovka////Š////O//O////Š/O//
Výprava přes podzimní prázdniny/O//ŠOOOO///OO//OO/OO/
oddílovkaŠ////Š/O////O///OOŠŠOO/
oddílovka///O////////O///////OŠŠ
VýpravaOO///Š/O/O/OO///O///OOŠ
oddílovkaO/O/O//Š////OO//OOO/OP/
Bláznivá výpravaOO//O/OŠ///OOOO/OOOOOP/
oddílovkaŠO////////Š/O/Š/////OP/
tělocvična (dobrovolná)OOOOO/OOOOOOOOOOOO/OOP/
oddílovka//////OO////-///O///-P/
Prosincová výpravaOO//O/OOOO/O-O/OO//O-PO
tělocvična (dobrovolná)OOOOO//OOŠOOOOOOOO/OOP/
oddílovkaO/Š//////Š//-O////O/-P/
Betlémské sv. - katedrála (dobr.)OO//O//OOO//OO/OOOOOOP/
vánoční výpravaOO//OOOO/ŠO/-//OO//O-P/
Vánoční besídkaOO////O/////-//OO//O-P/
tělocvična (dobrovolná)OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPO
oddílovka/O///Š/O////-O/OOOOO-PO
Novoroční oddílovkaOO//////O////-/Š/////-P/
Novoroční výpravaOOO//O/OŠ///Š-OŠOŠ///-P/
tělocvična (dobrovolná)OOOOOOO/OO/OOOOOOO/OOOP/
oddílovkaO///OO//Š///Š-///////-P/
Výroční oheň (dobrovolná)OOOOOOOOO///ŠOOOOOOOOOP/
tělocvična (dobrovolná)OOOOOO//OOOOOOOOOOOOOOPO
oddílovkaOOOOOO//-/O//-O//O/O/-P/
VýpravaOOOOOO/O-/NO/-OOOOOOO-PO
výprava do bazénu (dobrovolná)OOOOOOOO/OOOOO//OOO/OPO
oddílovkaOO//////O//O/-///////-P/
tělocvična (dobrovolná)OOOOOO/OOOOOOOO/OO//OOP/
Zimní horská výpravaOOO////O-//OO-O///OO/-PO
tělocvična (dobrovolná)OOOOOO/OOOOOOOO/OOO/OOP/
oddílovka/////O/-////-///O//--P/
tělocvična (dobrovolná)OOOOO/OOOOOOOOO/OOOOOOP/
oddílovkaOO/O//Š/-/O//-/////O--P/
VýpravaOOOO//Š/-/O//-/Š/O/O--PO
tělocvična (dobrovolná)OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPO
oddílovkaOO//////-////-O////O--P/
tělocvična (dobrovolná)OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPO
oddílovka/////Š/-////-/Š////--P/
Malý nácvik na Dračí vytí/O///OO-////-/O///Š--P/
tělocvična (dobrovolná)O/O/O//OOO/OOOOOOOOOOOPO
oddílovkaO//O/O//-///O-//OOO/--P/
tělocvična (dobrovolná)OOO/OO//OO/OOOOOOO//OOP/
oddílovkaO////O//-////-///O//--P/
DerwenCupO/O/OO//-O//O-/OOO//--P/
tělocvična (dobrovolná)O/OOOO/OOOOOOOOOOOOOOOPO
oddílovkaOO//////-////-OO////--P/
tělocvična (dobrovolná)OOOOOO/OOOOOOOOOOOOOOOPO
oddílovka////////-////-O/O///--P/
Velký nácvik na Dračí vytíOOO////Š-////-/////O--P/
tělocvična (dobrovolná)//O/OO/OOO/OOOOOOOO/OOP/
oddílovka////O//-Š///-//////--P/
Dračí vytí//////Š-////-//////--P/
Přespání po vytíOOO/OOOO-/O//-///OO/--PO
Výprava//O//-/O//-/O////--P/
Přespání před úklidemOOO/OOO/-OOO/-/O/OO/--PO
Úklid lesa/////O//-//O/-/O/OO/--PO
tělocvična (dobrovolná)//OOOOOOOO/OOOOOOOO/OOP/
oddílovka////////-////-/////--P/
oddílovkaOŠ//////-///-//////--P/
Květnová výprava//Š/O-///O-OO/OO/--PO
oddílovka/////-////-/////Š--P/
tělocvična (dobrovolná)OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPO
Oddílovka///-////-/////--P/
Praha-Prčice (dobrovolná)OOOOOO//OOOOOOOŠO/OOOOPO
tělocvična (dobrovolná)//OOOOOOOO/OOOOŠOOŠ/OOP/
oddílovka////O///-//Š/-/ŠO/Š/--PŠ
Bronzovka/////-//Š/-Š//ŠA--PŠ
tělocvična (dobrovolná)//OOOOOOOOOOOOOOOOO/OOPO
oddílovka///O//-////-Š////--P/
tělocvična (dobrovolná)//OOOOOOOOOOŠOOOOŠO/OOPO
oddílovkaŠ//A///-/O/Š-/OŠ//--P
Červnová výpravaŠOAO/O-AOO/-/Š//Š--P/
tělocvična (dobrovolná)OOOOOOOOOOOOOOOOOOOŠOOPO
oddílovkaŠ--Š--P
Závěrečná výpravaO////-///O-//Š--PO
tělocvična (dobrovolná)AOOOOP
oddílovkaOO-ŠO---PŠ
oddílovka-O---P
Táborová brigáda//-/---P
Táborová hlídačkaOOOO//O-OOOO-OOOOO/--PO
Letní tábor//////-////-O/////--P/