Členské příspěvky

Pro správu a sledování veškerých plateb členských příspěvků, a také některých dalších plateb, využíváme systém umístěný na internetové adrese platby.derwen.info. Níže lze nalézt funkčně omezený rychlý výpis z tohoto systému.

Číslo účtu pro platby je 2200145000 / 2010. Platbu odesílejte vždy se správným variabilním symbolem!

zzz čl. přísp. světlušek

Členské příspěvky pro oddílový rok 2017/2018 jsou stanoveny ve výši 750 Kč za pololetí. Platba za první pololetí je splatná do konce měsíce října, platba za druhé pololetí je splatná do konce měsíce února. Obě platby je možné realizovat najednou v termínu splatnosti platby za první pololetí. ČLenské příspěvky přijímáme bezhotovostně na náč účet č. 22 00 145 000 / 2010 (Fio Banka).

Pro platbu využívejte pouze variabilní symboly uvedené v tabulce níže, jinak nebudeme schopni platbu správně identifikovat.

V případě potřeby hotovostní platby je tato možná výhradně před začátkem oddílové schůzky a to pouze za předpokladu, že je osobně přítomen také střediskový pokladník. Toto je třeba předem domluvit.

Dovolujeme si upozornit, že pozdní či žádné uhrazení členských příspěvků je porušením povinností člena a může vyústit až ve vyloučení člena z organizace. Za včasnou úhradu členských příspěvků velmi děkujeme.

Osoba Očekáváno celkem Doposud přijato Zbývá uhradit VS
Anežka Chmelová 1500 Kč 1500 Kč 0 Kč 752954
100 %
Anička Beranová 1500 Kč 1500 Kč 0 Kč 752955
100 %
Anička Matoušková 1500 Kč 1500 Kč 0 Kč 752945
100 %
Anna Šebová 1500 Kč 1500 Kč 0 Kč 752950
100 %
Barbora Šánová - Kometa 1500 Kč 1500 Kč 0 Kč 752931
100 %
Barbora Tachecí - Housenka 1500 Kč 1500 Kč 0 Kč 752909
100 %
Dorota Mihálová 750 Kč 750 Kč 0 Kč 752959
100 %
Františka Vacková 1500 Kč 1500 Kč 0 Kč 752958
100 %
Kateřina Matoušková - Babočka 1500 Kč 1500 Kč 0 Kč 752946
100 %
Kateřina Záhejská 1500 Kč 1500 Kč 0 Kč 752949
100 %
Liliana Kainová 1500 Kč 1500 Kč 0 Kč 752944
100 %
Markéta Holíková 1500 Kč 1500 Kč 0 Kč 752948
100 %
Markéta Koháková 750 Kč 750 Kč 0 Kč 752960
100 %
Markéta Pečená 1500 Kč 1500 Kč 0 Kč 752956
100 %
Monica O'Brian 1500 Kč 1500 Kč 0 Kč 752953
100 %
Nikola Čejková 1500 Kč 1500 Kč 0 Kč 752957
100 %
Nikola Krňávková 1500 Kč 750 Kč 750 Kč 752947
50 %
Tereza Černá - Lepidlo 1500 Kč 1500 Kč 0 Kč 752933
100 %